Styret i Litteraturselskapet

Leiar:
Liv Kari Eskeland

Nestleiar:
Øystein A. Vangsnes

Styremedlemmer:
Magni Hjertenes Flyum (oppnemd av KUD)
Emil Andre Erstad  (Oppnemnd av KUD)
Audun Heskestad
Gunn Karin Gjul
Kristin Fridtun (valt av forfattarane)
Maren Ingeborg (valt av dei tilsette i Samlaget)         

Varamedlemmer:
Åse Wetås (Oppnemnd av KUD)
Håvard Øvregård (Oppnemnd av KUD)
Oddrun Remvik
Sveinung Rotevatn
Marit Kaldhol (valt av forfattarane)
Ellen Skjold (valt av dei tilsette i Samlaget)