(f. 1944) er professor emeritus i eldre historie ved Institutt for historie og klassiske fag ved NTNU. Frå 2010 til 2014 leidde han det internasjonale forskingsprosjektet The Realm of Norway and Its Dependencies as a Political System c. 1250–1450, der dei statlege tilhøva i Noregsveldet vart granska.