Steinar Aas (f.1965), Dr.art., kjem opprinneleg frå Bodø, er for tida tilsett som kontorsjef ved Institutt for historie på Universitetet i Tromsø. Han har skrive bind 1 av Narviks byhistorie og har forska på tema kring økonomisk og kulturell modernisering på 18- og 1900-talet, bruk av historie og om historisk minneproduksjon, særleg relatert til identitetsbygging og krigsminne.