er professor i historie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap ved Universitetet i Bergen. Arbeidsfeltet hans er tidleg moderne tid, og han har ein stor og allsidig produksjon å vise til, td. Norsk økonomisk historie 1500–1850 (1979), Historisk demografi (1983), Norsk historie 1625–1814 (1999), Den demografiske overgangen (2004) og Året 1814 (2005).