Sølv Sogner (f. 1932) er professor emeritus ved Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier, Universitetet i Oslo. Interesseområder: historisk demografi, migrasjonshistorie, familiehistorie, kvinnehistorie, retts- og sosialhistorie.