(f. 1958) er professor i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen.