Sarah Kane (1971-1999) var ei av den kraftigaste stemmene i den yngre, britiske dramatikken. Trass i ein heller beskjeden produksjon (fem teaterstykke og eitt mindre arbeid for TV), var ho like frå debuten i 1995 også ein svært omstridd forfattar kritikarar ropte på sensur og kravde henne nærmast innlagd - mens eldre kollegaer som Harold Pinter og Edward Bond , for øvrig to av hennar eigne Idol - forsvarte og roste henne. Stemma til Sarah Kane er ungdommeleg, direkte og upolert. I alle stykke er kjærleiken og døden mektige drivkrefter.