(f. 1965) er illustratør og animatør og har illustrert ei rekkje bilde- og barnebøker.