Solhjem står, saman med med-forfattar Jørn Dissen, bak websida pysje-med-alt.com som har spredt kunnskapen om Gudbrandsdølen til det breie lag av folket. Denne websia resulterte i boka Prate Døl. Har óg sett opp 2 show og opptrer jamt og trutt med humoristiske innslag innan dei trygge grensene av Gudbrandsdalen, og tema har vore å ta ein humoristisk titt på kva som skjuler seg bak fasada åt ein traust døl.