(f. 1951) er professor i journalistikk ved Høgskolen i Oslo. Ottosen har særleg arbeidd med journalistikk, avishistorie og kulturhistorie, og er no fagleg koordinator for det planlagde forskingsprosjektet om norsk pressehistorie.