Boka blei omtalt som ein generasjonsroman og eit innlegg i kjønnsdebatten, utan å vere direkte politisk, men ved å skrive slik at unge lesarar umiddelbart kjenner seg igjen. Det er ei mørk, men samstundes romantisk skildring om å vere ung i ein småby. Det er også historia om ein generasjon gutar som har forventninga over seg om å bli dei nye, moderne mennene, men som mislykkast.