Robert Louis Stevenson (1850-1894) frå Edinburgh i Skottland skreiv ei rekkje bøker som var kjende verda over, bl.a Dr. Jekyll og Mr. Hyde (1886). Mest kjend er han likevel for Skatten på sjrøvarøya(1882), ei av dei verkeleg store, klassiste barnebøkene i verdslitteraturen.