(f. 1962) er førsteamanuensis ved Avdeling for samfunnsvitskap, Høgskulen i Lillehammer.