(1951) er professor i planlegging og leiing ved Høgskulen i Volda. Han har brei erfaring frå forsking og utviklingsarbeid innan kommuneplanlegging og regionalforsking, og kan vise til omfattande forsking innafor bygdeutvikling, tiltaksarbeid og nærmiljøarbeid, og forsking innan kommunal organisering og leiing.