Reidar Storås (f. 1931) har tidlegare vore kulturredaktør i Bergens Tidende og kjem sjølv frå Hardanger. Han blei nær venn av Geirr Tveitt alt i ungdommen og har skrive fleire kunstnarbiografiar.