(f. 1963) er ein dansk illustratør og teikneserieskapar.