Peter Larsen (f. 1943), professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen. Leder av forskningsprosjektet Fotografiet i kulturen, Norges forskningsråd, Program for kulturforskning (2003-2007). Siste publikasjoner: • Peter Larsen og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie. Frå daguerreotypi til digitalisering, Oslo: Det norske Samlaget, 2007. • Peter Larsen: Filmmusikk. Historie, analyse, teori, Oslo: Universitetsforlaget, 2005 • Peter Larsen: Album. Fotografiske motiver, Oslo: Spartacus, 2004 • Peter Larsen og Liv Hausken (red.) Medievitenskap 1-4, Bergen: Fagbokforlaget, 1999