(f. 1942) har skrive over femti romanar, forteljingar, essayistisk prosa og dramatikk, og han blir av mange rekna som den viktigaste tyskspråklege nolevande forfattaren. Handke er spesielt kjend for skodespela sine. Replikkane i Handkes dramatikk er ofte som små forteljingar i seg sjølve. I 2013 fekk han den høgthengande internasjonale Ibsen-prisen for dramatikken sin.