Per Selle (f. 1954), dr.polit. 1987, professor i samanliknande politikk, Universitetet i Bergen, forskingsleiar ved LOS-senteret og med i Makt- og demokratiutgreiinga. Per Selle har i mange år forska på frivillige organisasjonar og har tidlegare m.a. utgitt boka Frivillig organisering og demokrati (Samlaget, 1995, med Bjarne Øymyr) og Frivillig innsats (Fagbokforlaget, 2000, med Dag Wollebæk og Håkon Lorentzen).