(f. 1929) er professor emeritus i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen. Nordhagen har kunst- og arkitekturhistorie frå 1700 til 1900 som særleg arbeidsfelt og har tidlegare utgitt ei rekkje fagbøker innan kunst- og arkitekturhistorie.