Per Eivind Hem (født 1963) er Cand. polit. med statsvitskap hovudfag frå Universitetet i Oslo. Oppvaksen på gard i Lardal i Vestfold, 12 års byråkraterfaring. Har vore sterkt involvert i Jørgen Løvland-utstillingane i Evje og Kristiansand i 2005.