Per Anders Todal (f. 1968) frå Aure på Nordmøre. Forfattaren har studert medievitskap ved Universitetet i Bergen og UC Berkeley, og har sidan 1997 arbeidd som journalist for vekeavisa Dag og Tid. Han har vore redaktør for aforismesamlingane Slag under beltestaden må ein berre bøye seg for og Når alt kjem til alt, blir ingenting borte. Fanden på flatmark er den første sakprosaboka hans.