(f. 1941) er ein prislønt slovakisk forfattar. Han debuterte i 1965, og har utgitt både noveller og romanar. Vilikovsky har også arbeidd som forlagsredaktør, tidsskriftredaktør og omsetjar.