Øyvind Nordli (f. 1943 på Lesja) arbeider som seniorforskar ved Det norske meteorologiske institutt, med klimavariasjonar som spesialitet.