Øystein Bortne (f. 1974), cand. polit. frå Institutt for samanliknande politikk ved Universitetet i Bergen i 1998, med ei hovudoppgåve om politiske parti og regjeringar. Har sidan 1999 arbeid på LOS-senteret (Norsk senter for forsking i leiing, organisasjon og styring) som forskingsassistent.