(f. 1969) er ein dansk illustratør. I 2005 fikk han Kulturministeriets illustratørpris, mellom anna for illustrasjonane til Frida F.