(f. 1978) er frå Sand i Ryfylke. Han debuterte i 2003 med romanen Under steinbølgene, ein av dei få reindyrka sciencefictionromanane som har kome på nynorsk. Under steinbølgene er ein fascinerande fantasyroman som utspeler seg i Vevsområdet, landet der innbyggarane er bundne saman i eit tankenettverk kalla Veven av Sjeler. Vi følger dei to hovudpersonane Munder og Ikar som kastar lys og skugge på kvarandre gjennom to parallelle historier fram til dei møtast. Dei lever i ein periode med storkonflikt mellom Vevsområdet og eit framveksande tankenettverk kalla Smitteveven. Drange har studert ved Universitetet i Bergen og gått skrivekunstlinja ved Nansenskolen. Sidan 2004 har han arbeidd som assistent for utviklingshemma i Bergen kommune.