er dr. art. og førsteamanuensis i nordisk litteraturvitskap ved Universitetet i Tromsø. Han har skrive doktoravhandling om Olav H. Hauges poesi og har redigert og vore bidragsytar i ei rekkje artikkelsamlingar om norsk lyrikk.