Ole Idar Kvelvane (f. 1971) er frå Stavanger. Han arbeider som lege i Bergen, og spelar dessutan i bandet Lano Places.