Olav Vesaas (f. 1935) har lærarskule- og cand.philol.-eksamen, og har kulturmedarbeidar i NRK i nesten 30 år frå 1968, bortsett frå to år som forlagssjef i Det Norske Samlaget., 1978-1980. Olav Vesaas har redigert fleire diktantologiar og har tidlegare gjeve ut Tarjei Vesaas om seg sjølv (1985), Telemark. Dikt og draum (saman med Johan Brun) (1992), Rolf Jacobsen. En stifinner i hverdagen (1994), Løynde land. Ei bok om Tarjei Vesaas (1995), Tarjei i tale (taler og prologar av Tarjei Vesaas) (1997) og A. O. Vinje. Ein tankens hærmann (2001). Han er no aktuell med biografien Å vera i livet. Ei bok om Halldis Moren Vesaas.