Olav Korsnes (f. 1947) er professor i sosiologi ved Universitet i Bergen. Han har forska på tilhøve innan norsk arbeidsliv i eit komparativt persfpektig og emne knytt til sosial mobilitet og makttilhøve i Noreg. I tillegg til rapporten Det norske maktfeltet: Interne strukturar, homogamitendensar, mobilitetsbaner og -barrierar i norske elitar til den siste Makt- og demokratiutgreiinga, har han saman med Johs Hjellebrekke skrive ei rekkje artiklar og bokkapittel. Dei seinare åra har forskinga deira vore knytt til NFR-prosjektet ”Elites in an Egalitarian Society: Recruitment, Reproduction and Circulation.”