(f. 1947) er cand.philol. med nordisk hovudfag, ped.sem., engelsk mellomfag og historie og samfunnskunnskap grunnfag. Han har skrive mange bøker og artiklar om norsk språkhistorie og nynorsk mål. Almenningen var tilsett som dagleg leiar i Noregs Mållag frå 1976 til 1987, og har deretter vore redaktør i Norsk Ordbok ved Universitetet i Oslo. Han har også halde mange kurs i i praktisk nynorsk for studentar og statstilsette.