(f. 1936) er førsteamanuensis ved Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet Trondheim. Han har gitt ut fleire vitskaplege verk, mellom anna Personnamn i stadnamn (saman med Jørn Sandnes) og Namn i Noreg.