(f. 1968) er cand.philol. 1996 med nordisk hovudfag, historie mellomfag og leksikografi, og ph.d. i historie 2009.