(1905–1972) var ein argentinsk forfattar, kjend frå avantgardemiljøet i Buenos Aires på 1920- og 30-talet.