(f. 1938) har vore direktør ved Kulturlandskapssenteret, Hordaland fylkeskommune. Brekke har særleg arbeidd med folkekunst, byggjeskikk og kulturlandskap i eit europeisk perspektiv.