(f. 1947) er professor ved Institutt for planlegging og lokalsamfunnsforsking, Universitetet i Tromsø.