(f. 1978) er frå Vietnam og busett i Bergen. Ho er utdanna innan visuell kommunikasjon og illustrasjon, og underviser ved Norges Kreative fagskole. Nhu Diep debuterte med dei populære småbarnsbøkene om Lille Ting i 2010.