Nathalie Sarraute (1900-99) var ein av dei sentrale forfattarane i utviklinga av nyromanen. Med psykologisk innsikt utforska ho medvitsstraumen i menneska, og var inspirert av stream-of-consciousnessteknikken.