(f. 1943) er ein kanadisk-singalesisk forfattar og poet, best kjend for den Bookerpris-belønna romanen Den engelske pasienten, som også er blitt ein Oscar-belønna film. Han har skrive ei rekkje diktsamlingar, med Samla verk av Billy the Kid som den mest kjende.