(f. 1979) er ein dansk forfattar som skriv bøker for barn og ungdom. Neerlin skriv i realistiske sjangrar om alvorlege emne, men språket og tonen er lett og ofte humoristisk. Eit tema som går igjen i bøkene hennar, er barn som på ulike måtar blir oversett av omgivnadene. For Hest, hest, tiger, tiger fekk ho Undervisningsministeriets Skriverpris 2015.