(f. 1971) er frå Finland. Ho er utdanna ved Konstindustriella högskolan i Helsingfors og har både skrive og illustrert ei rekkje populære barnebøker. I Noreg er ho mest kjend for illustrasjonane til småbarnsbøkene om Ingrid.