Marry, Prinsesse av Europa er ei vanleg prinsesse som har mor, far, hoffdamer, ein hund og klassekameratar.