har vore høgskolelektor ved Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærarutdanning, og styrar ved fleire barnehagar og har arbeidd i pedagogisk-psykologisk teneste. Ho har skrive bøker og artiklar om leiketøy og foreldresamarbeid. Saman med Birgit Malmo har ho skrive boka Samhandling ? veien til kompetanse.