(f. 1990) voks opp i kvar sin dal inst i Sognefjorden. 14 år gamle fann dei kvarandre, og no bur dei i London og er saman om det meste, slik som debutromanen & me skal bli omskapte. Mariell er fotograf, bloggar og redaktør og held vanlegvis til på verdas største nynorskblogg, hjartesmil. Jostein er utdanna komponist, i tillegg til å vera musikar og skrivar.