(f. 1976) er leksikograf. Ho er utdanna allmennlærar og har mastergrad i nordisk språk og litteratur frå Universitetet i Bergen. Frå 2000 til 2011 arbeidde ho i ungdomsskulen, men sidan 2007 har ho i hovudsak vore knytt til UiB og det islandsk-skandinaviske ordboksprosjektet ISLEX.