bur i London og er forfattar, redaktør, lærar og omsetjar. Ho har skrive mange bøker for barn og unge.