Magnus Rindal (f. 1942) er ein av våre fremste forskarar og formidlarar av norrønt språk og nordisk mellomalderkultur, og for dette arbeidet fekk han Universitetet i Oslos pris for god forskingsformidling i 1998. Han er i dag tilsett som direktør for NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Rindal har publisert ei rekkje artiklar og bøker, og har mellom anna redigert Fra hedendom til kristendom (1996) og Selja – heilag stad i 1000 år (1997).