(f. 1945) er utdanna adjunkt. Frå 1999 til 2015 arbeidde Folkvord som journalist i Klassekampen. I 2008 gav ho ut boka Sekstimarsdagen – den neste store velferdsreforma? i samarbeid med Ebba Wergeland. I 2013 gav Folkvord ut biografien Fredrikke Marie Qvam. Rabaldermenneske og strateg.