(1918-2009) underviste i høgskolen og var seinare dosent ved Universitetet i Oslo og styrar ved Avdeling for nynorsk ved Leksikografisk institutt. Han var professor i nordisk målvitskap ved Universitetet i Oslo fram til han gikk av med pensjon. Magne Rommetveit var sentral i utarbeidinga av fleire ordbøker, mellom anna Norsk Ordbok, Norsk landbruksordbok og Nynorskordboka. Han mottok NFFs ordbokpris 2000 for Med andre ord.